Only english test news

Only english test news Only english test news Only english test news

U Evropi, oko 1 u svakih 100 stanovnika će dobiti melanom u nekom trenutku svog života, ali bitne razlike postoje od države do države.

U zapadnoj Evropi 70% pacijenata se leči inovativnim lekovima, dok u istočnoj Evropi manje od 10% pacijenata ima pristup najnovijim terapijama.

Oko 8.000 pacijenata sa metastatskim melanomom se godišnje leči u istočnoj Evropi i oko 70% ovih pacijenata nema pristup adekvatnim terapijama.

Regionalna konferencija

Forum